Buhalterio taisyklės

Buhalterio taisyklės

www.biuroreikmenys.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau - Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje www.biuroreikmenys.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis į interneto parduotuvės www.biuroreikmenys.lt svetainę.

1.3. Pardavėjas turi teisę Taisykles keisti, papildyti, taisyti bet kuriuo metu. Pirkėjai apie tai bus informuojami paskelbiant pakeitimus www.biuroreikmenys.lt  ar el. paštu.

1.4. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje www.biuroreikmenys.lt turi teisę išimtinai tik:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje www.biuroreikmenys.lt.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Apsipirkti www.biuroreikmenys.lt gali registruoti ir neregistruoti vartotojai. Atliekant užsakymą, Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, gyvenamą vietą, telefoną , el. pašto adresą. Prisijungti užtenka tik el. pašto ir slaptažodžio.

2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog el. pašto adresas bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.6. Remiantis šių Taisyklių 10.3.2 punktu, Pardavėjo darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

2.7 Pirkėjas turi teisę nesutikti perduoti asmens duomenis. Taip nusprendęs jis turi nutraukti pirkimo procesą.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „APMOKĖTI ".

3.2. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos www.biuroreikmenys.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.biuroreikmenys.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve www.biuroreikmenys.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu eparduotuve@biuroreikmenys.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos.

4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių" nustatyta tvarka.

4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat, jei ji nebuvo naudojama.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.biuroreikmenys.lt.

5.2. Kai nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas , tuomet užsakymas anuliuojamas, Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai tik už prekes, mokestis už pristatymą lieka pas Pardavėją, nebent dėl užsakymo atšaukimo kaltas Pardavėjas.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės www.biuroreikmenys.lt duomenų.

6.3. Interneto parduotuvės www.biuroreikmenys.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.4 Pirkėjas įsipareigoja atsiimti siuntą iš paštomato per 5 d.d.. Kitu atveju, siunta grįžta siuntėjui ir pinigai už transportavimo paštomatu paslaugą klientui negrąžinami. Tokiu atveju prašome kreiptis eparduotuve@biuroreikmenys.lt dėl tolimesnio užsakymo vykdymo. 

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.biuroreikmenys.lt numatytos sąlygos.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje www.biuroreikmenys.lt įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) d.d., jei buvo mokėta iš Lietuvos bankų ir per 10 (dešimt) d.d., jei daromas tarptautinis pavedimas.

8. Prekių kainos

8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje www.biuroreikmenys.lt nurodomos eurais, PVM įtrauktas į kainą.

8.2 Sutartis su PĮ "Buhalteris" sudarę klientai, prisijungę prie savo paskyros, prekių krepšelyje mato kainas jau su pritaikyta nuolaida, kuri suderinta sutarties metu. Didmenos klientai mato suderintas didmenines kainas be PVM.

9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

9.1.1. elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris - paysera.lt;

Pirkėjas, atsiskaitydamas 9.1.1 punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.

9.1.2. Atsiskaitymas kurjeriui pristatymo metu. (netaikoma paštomato paslaugai)

9.1.3. Bankinis pavedimas. Tik gavus bankinį pavedimą užsakymas pradedamas vykdyti.

10. Prekių pristatymas

10.1 Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

10.1.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

10.1.2 prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;

10.1.3. Visoje Lietuvoje prekių pristatymas NEMOKAMAS, jei užsakyta nemažiau kaip už 58 Eur. Neringos miesto klientams pristatymas nurodytu adresu ,nepriklausomai nuo sumos - 60 Eur.

Jei užsakytų prekių suma mažesnė nei 58 Eur, taikomas papildomas pristatymo mokestis - 4.50Eur.

Užsakymai pristatomi visoje Lietuvoje per 2-3 darbo dienas nuo Jūsų apmokėjimo gavimo, jei užsakoma iki 14-tos val. Pardavėjas įsipareigoja užsakymą išsiųsti nurodytu laikotarpiu, tačiau atvykimo nurodytu adresu laiką kontroliuoja pristatymo paslaugos tiekėjas Venipak. Kontroliuoti pristatymo laiką galite susisiekę gautoje SMS žinutėje Jus aptarnaujančio kurjerio telefono numeriu.

Specialių užsakymų (antspaudų, spaudos ir graviravimo) pristatymo terminai derinami individualiai. Apytiksliai trunka 2-14d.

10.1.4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį.

10.1.5 Klientai gali pasirinkti pristatymą į artimiausią DPD, Omniva ar LP Express paštomatą. 

Paštomato tikslų adresą pasirinkti galėsite pažymėję pageidaujamą paslaugos tiekėją pvz. DPD, Omniva ar LP Express.

Pardavėjas neatsako ir negali įtakoti siuntos pristatymo laiko iki Jūsų paštomato. Pardavėjas įsipareigoja užsakymą išsiųsti per 2-3 d.d., tačiau atvykimo į pasirinktą paštomatą laiką kontroliuoja paštomato paslaugos tiekėjas. Jei norite sužinoti savo siuntos numerį, galite kreiptis e-paštu eparduotuve@biuroreikmenys.lt. Gavus siuntos numerį, toliau galėsite bendrauti su pasirinkto paštomato paslaugos tiekėju esant siuntos vėlavimui, ar siekiant pakeisti duomenis.

Klientai perkantys paštomatu neturi galimybės atsiskaityti vietoje grynais ar kortele, todėl siunta siunčiama tik po gauto išankstinio apmokėjimo.

Siuntos neatsiėmus iš paštomato per 5 d.d.,  siunta grįžta siuntėjui ir pinigai už transportavimo paštomatu paslaugą negrąžinami. Tokiu atveju prašome kreiptis eparduotuve@biuroreikmenys.lt dėl tolimesnio užsakymo vykdymo. 

Pasirinkęs pristatymą paštomatu, klientas sutinka, kad jo duomenys bus perduoti paštomato paslaugos tiekėjui užsakymo vykdymui.

Paštomato paslauga negali naudotis klientai perkantys prekes iš šių prekių kategorijų:

 • Segtuvai
 • Archyvinės dėžės
 • Stovai dokumentams
 • Rankinės dokumentams, kartotekos
 • Reklaminiai stoveliai
 • Kanceliarinių prekių stendai, rinkiniai
 • Kuprinės
 • Biuro popierius
 • Popierius A1. A2
 • Portfeliai, rankinės
 • Sportiniai prizai
 • Kamštinės, magnetinės, kreidinės lentos ir stovai
 • Stalo patiesalai, kilimėliai
 • Laminavimas, rišimas
 • Dokumentų naikikliai, pjaustyklės
 • Higienos ir valymo reikmenys
 • Popieriniai rankšluosčiai
 • Gaubliai
 • Indai (apart gertuvių ir vienkartinių indų)
 • Tualetinis popierius
 • Šiukšlių dėžės ir maišeliai
 • Laikikliai ir dozatoriai

Siuntėjas įvertindamas bendrą siuntos dydį, net tuo atveju jei prekės nėra draudžiamame sąraše, gali pasiūlyti siuntos pristatymo alternatyvą.

Visoje Lietuvoje prekių pristatymas NEMOKAMAS, jei užsakyta nemažiau kaip už 58€ su PVM. Neringos miesto klientams gali rinktis tik paslaugą teikiantį paštomato paslaugos tiekėją t.y Omnivą.

10.1.6 Pasirinkusiems pristatymo būdą "Atsiimsiu pats Jūsų parduotuvėje" pardavėjas paskambins asmeniškai klientui, arba informuos SMS, kai prekės yra paruoštos. (1-2 darbo dienos po apmokėjimo).

10.2. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

10.3. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

10.5. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

11. Prekių grąžinimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 11.1 punktu, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju dėl prekių grąžinimo akto užpildymo.

11.3. 11.1 Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2 Taisyklių punkte numatyta tvarka.

11.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

11.5 Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

11.5.1 tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos t.y prekių transportavimas;

11.6. prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis;

11.7. pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą nurodytą prašyme grąžinti pinigus/permoką. Pinigai už prekės siuntimą grąžinami tik kai pirkėjas gauna ne tą prekę ar prekė būna brokuota.

11.8. Siuntos neatsiėmus iš paštomato per 5 d.d.,  siunta grįžta siuntėjui ir pinigai už transportavimo paštomatu paslaugą negrąžinami. Tokiu atveju prašome kreiptis eparduotuve@biuroreikmenys.lt dėl tolimesnio užsakymo vykdymo.

11.9. Kilus ginčams, pirkėjas gali kreiptis į elektroninio ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/.

12. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės www.biuroreikmenys.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI".

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės www.biuroreikmenys.lt.

13.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo

14.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.